Що відрізняє людей з високим емоційним інтелектом?

Люди, які майстерно володіють своїми емоціями, не діють імпульсивно у стресових ситуаціях, не розгублюються при потраплянні у нестандартні умови, знаходять цікаві рішення у складних ситуаціях і готові чесно визнати свої недоліки, мають високий емоційний інтелект (EQ).

Такі люди добре знають себе та чутливі до емоцій інших, адже емоційний інтелект – це, перш за все, вміння розпізнавати власні емоції та розуміння їхнього впливу на оточуючих. Окрім цього, емоційний інтелект передбачає емпатичність, яка сприяє побудові гарних відносин з іншими людьми.

Американський психолог Даніель Голман виділив 5 характеристик, які визначають емоційний інтелект.

1. Самосвідомість.

Люди з високим емоційним інтелектом добре розуміють себе та свої емоції. вони не дозволяють емоціям керувати своїм життям, а з кризових ситуацій шукають конструктивний вихід. Самосвідомість передбачає і об’єктивність щодо власних можливостей, сильних та слабких боків і готовність працювати над собою.

2. Саморегульоване керування своїми емоціями та імпульсами.

Про високий рівень емоційного інтелекту свідчать зосередженість, гнучкість, цілісність, здатність відмовляти і вміння адаптуватись до нових умов. емоційний інтелект не дозволяє сильним емоціям взяти гору над свідомістю і керувати вчинками.

3. Емпатія або співпереживання.

Розпізнавання чужих почуттів і, як наслідок, вміння слухати та чути інших людей – одна з найважливіших ознак емоційного інтелекту. Емпатій сприяє й уникненню стереотипів, поверхневих суджень і допомагає жити відкрито.

4. Мотивація.

Готовність відкласти негайні результати заради довгострокового успіху, продуктивність, ефективність, відкритість до нових викликів – це ознаки мотивації, яка притаманна людям з високим рівнем емоційного інтелекту.

5. Соціальні навички.

Емоційний інтелект сприяє хорошим комунікативним навичками. Люди з розвиненим емоційним інтелектом зазвичай добре взаємодіють з іншими, можуть залагоджувати конфлікти і підтримувати конструктивні відносини.